VALTIOLLE RAKENNETTU

Valtiolle rakennettu kansiToimittajat Aino Laine ja Olli Hakli
2016, 236 s., nid., ISBN 978-951-616-269-3, 29 € (sis. alv.)

Valtiolle rakennettu esittelee valtion kiinteistöhallintoa, valtion rakennettujen ympäristöjen ominaisuuksia ja monimuotoisuutta. Kirja käsittele hyvän kiinteistönhoidon periaatteita ja käytäntöjä, havainnoiden rakennusten lisäksi maisemaa ja arkeologista kulttuuriperintöä. Esillä ovat ajankohtaiset teemat, kuten valtion rakennusten muuttuvat käytöt, hyvä sisäilma ja uuden talotekniikan sovittaminen vanhoihin rakennuksiin. Mukana ovat myös perinteisemmät rakennusperintökohteet ja niiden konservointi- ja restaurointimenetelmät. Kohde-esimerkit vaihtelevat liikenneympäristöistä ja nähtävyyskohteista valtion virastotaloihin ja edustavien monumenttien sisätiloihin.

Julkaisun ovat yhteistyössä toteuttaneet Museovirasto sekä valtion kiinteistöjä hoitavat ja ylläpitävät tahot – Senaatti-kiinteistöt, Liikennevirasto, Metsähallitus, Suomenlinnan hoitokunta, ulkoasiainministeriö, eduskunta, tasavallan presidentin kanslia ja Puolustushallinnon rakennuslaitos.

Kirjan voi ostaa Museoviraston julkaisumyynnistä.