Seija Linnanmäki, Museovirasto

Tietoa rakennuksen ominaisuuksista ja ominaispiirteistä sisäilmakorjauksen suunnittelua varten


Kunto- ja haitta-aineselvitykset
Kunto- ja haitta-aineselvityksiä tarvitaan lähtötietoina sekä rakenteellisia että taloteknisiä korjauksia suunniteltaessa, ei pelkästään sisäilmahaittojen selvittämisessä. Selvitykset paljastavat rakennuksessa käytetyt materiaalit, rakenteet ja rakennusfysikaalisen toimintaperiaatteen. Kohteen tilan selvittäminen tulee aloittaa ainetta rikkomattomilla menetelmillä, kuten lämpökamerakuvauksin ja painesuhde- ja ilmatiiveysmittauksin.

Olosuhdeseuranta
Rakennuksen käyttötilanteiden ymmärtämiseksi on hyvä hankkia tietoa rakennuksen energiatehokkuudesta ja sen rakennusfysikaalisesta toiminnasta. Lämpöenergian, veden ja sähkön kulutustietojen hankkiminen sekä lämpötilan ja kosteuden seurantatietojen kirjaaminen vaikkapa ruutupaperille ovat keveimmät tavat. Olosuhteita seurataan ainakin yhden lämmityskauden ajan rakennuksen ollessa normaalikäytössään.

Rakenneavaukset
Rakenneavaukset tulee tehdä harkiten niin, että pinnat ovat korjattavissa entiseen laatutasoonsa eikä säilytettäviä rakennusosia vaurioiteta.

Mikrobitutkimukset rakennusosista, pinnoilta ja sisäilmasta
Kalliit laboratoriotutkimukset(1)  ovat rakennustutkimuksen aatelia, joten niitä kannattaa käyttää vain rajoitetusti. Laboratoriotutkimustulosten tulisi olla analysoitavissa siten, että ne mahdollisimman kattavasti kertoisivat koko rakennuksen tilasta.

Rakennushistoriaselvitys
Haitta-ainetutkimusten tilaamista helpottaa, jos kiinteistöstä on laadittu rakennushistoriaselvitys, jonka perusteella voidaan arvioida käyttö- ja korjaushistoriasta johtuvia haitta-aineriskejä.(1) Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje. RT 20-11159. KH 90-00552. LVI 01-10552. Rakennustieto Oy. Helsinki; Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet. RT 20-11160, KH 90-00553, LVI 01-10553. Rakennustieto Oy. Helsinki.