Historialliset vankilat valinkauhassa


Valtion rakennusperinnön luovutukset asettavat ratkaistavaksi kysymyksiä uudiskäytöstä ja rakennussuojelun toteutumisesta. Selliosastoineen ja ympärysmuureineen vankilat ovat valtion rakennusperintöä erikoisemmasta päästä. Myös historiallisia vankiloita on lakkautettu ja luovutettu. Tällaiset tapaukset tuovat aivan uusia piirteitä vankeinhoidon rakennusperinnön vaiheisiin. Pääosa vankeinhoidon rakennusperinnön historiallisista kohteista on yhä alkuperäisessä tehtävässään ja niissä muutokset liittyvät laitosten sovittamiseen nykyaikaisen vankeinhoidon vaatimuksiin.VANKILA UUDESSA KÄYTÖSSÄ

Konnunsuon vankila

Konnunsuon vankila 1920- ja 1930-luvuilta lakkautettiin ja myytiin yksityisomistukseen vuonna 2010. Vuodesta 2011 laitoskompleksi on toiminut Joutsenon vastaanottokeskuksena.

Konnunsuon vankila 1
Kuva: Kaarlo Katiskoski, Museovirasto

Konnunsuon vankila 2
Kuva: Marianne Rautiainen, Museovirasto


VANKILA UUDESSA KÄYTÖSSÄ

Katajanokan vankila Helsingissä

Helsingin lääninvankila Katajanokalla on peräisin 1800-luvulta. Vankilatoiminta päättyi 2000-luvun alussa, minkä jälkeen laitos muutettiin hotelliksi. Ennen luovutusta pitkään ”lakkautuslistalla” viipynyt vankila oli välttänyt modernisoinnin, joten hotellin lähtökohtana oli pitkälti alkuperäisellään säilynyt historiallinen rakennus. Selleistä muodostetut hotellihuoneet, ylös saakka avoimena säilynyt keskushalli, rakennuksen ulkoista ilmettä vaalien sovitetut uudet valoaukot ja ympärysmuuri välttämättömine lisäaukotuksineen ovat onnistunut näyte erityislaatuisen valtion talon uudiskäytöstä. Kuvissa tyhjentynyt vankila vuonna 2002 ja hotelliksi muutettuna vuonna 2015.
Katajanokan vankilan selli 2002
Katajanokan vankilan selli vuonna 2002.
Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto


Katajanokan hotellin huone
Katajanokan hotellin huone vuonna 2015. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto

Katajanokan vankila käytävä
Katajanokan vankilan/hotellin käytävä 2002/2015. Kuvat: Soile Tirilä, Museovirasto

Katajanokan vankilan/hotellin kappeli 2002/2015
Katajanokan vankilan/hotellin kappeli 2002/2015. Kuvat: Soile Tirilä, Museovirasto


VANKILASTA MUSEO

Hämeenlinnan lääninvankila

Hämeenlinnan entinen lääninvankila 1870-luvun alusta oli Suomen ensimmäinen sellivankila. rakennuksen vankilakäyttö päättyi 1993. Historiallinen tiililinna restauroitiin ja avattiin museona vuonna 1997. Lakkauttamiseen mennessä laitos oli kokenut verraten vähän muutoksia, joten museossa saa varsin eheän ja täyteläisen käsityksen päiväselliosastoiksi järjestetystä vankilasta.


Vankilamuseo,
ent. Hämeenlinnan lääninvankila.
Kuvat: Soile Tirilä, Museovirasto
Vankilamuseo 2 2015

Vankilamuseo 5 2015


VANKILA MUUTTUU KÄYTÖSSÄ

Sörnäisten vankila

Vankeinhoidon toiminnalliset tarpeet vaativat järeitäkin muutoksia historiallisiin vankiloihin. Yöselliosasto on toinen sellivankilan klassillisista perustyypeistä. Suomessa niitä tehtiin aikoinaan vain Kakolan päälaitokseen Turussa ja Sörnäisten vankilaan Helsingissä. Valtiolta luovutetun Kakolan vankilan yöselliosasto on yhä jäljellä hyvin säilyneenä, kun taas Helsingin vankilan yöselliosastot on nyttemmin perin pohjin muutettu ajanmukaisen vankeinhoidon käyttöön. Kuvassa yöselliosasto näyttäytyy vielä vanhassa muodossaan.

Sörnäinen yöselliosasto 2003
Sörnäisten vankilan yöselliosasto. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto


VANKILA TYHJILLÄÄN

Kakola

Turun entinen lääninvankila Kakolanmäellä odottaa vielä luovutusta valtiolta ja sovittamista uuteen käyttöön. Odotusaikana laitos muuntuu vaikka taidenäyttelyn tiloiksi, kuten kesällä 2015.

Kakola
Kuva: Lauri Hannus, Titanik-Galleria